W imieniu Właściciela zapewniamy między innymi: 
  • przygotowanie mieszkania do wynajmu (w tym prace remontowe);
  • pomoc w znalezieniu wiarygodnego, dobrego i odpowiedniego Najemcy; 
  • przygotowanie, negocjowanie i podpisanie umowy najmu; 
  • wprowadzenie Najemców, przekazanie mieszkania; 
  • kontrolę płatności najemców oraz ewentualną windykację należności; 
  • dokonywanie opłat do wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni; 
  • płatności za media związane z mieszkaniem; 
  • bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się mieszkanie; 
  • przedstawianie raportów właścicielowi; 
  • indywidualne podejście, elastyczność i skuteczność działania.