Dla firm deweloperskich mamy gotowe pakiety rozwiązań.

 • Pracownik na zastępstwo, z dnia na dzień! - bez konieczności zawierania umowy o pracę
 • Organizacja, optymalizacja i koordynowanie pracy biura sprzedaży i obsługi posprzedażowej,
 • Organizacja, prowadzenie i koordynowanie rekrutacji kandydatów do pracy,
 • Szkoleń pracowników w zakresie technik sprzedaży, prezentacji ofert w kontakcie osobistym i telefonicznym
 • Szkoleń pracowników dot. ustawy deweloperskiej, ustawy o własności lokali i innych aktów prawnych
 • Szkoleń pracowników w zakresie sporządzania dokumentów dla klienta: kredytowych, aneksów i  administracyjnych.


Ponadto oferujemy usługi w zakresie przygotowania inwestycji:

 • Analizy rynku
 • Strategii cenowych
 • Strategii marketingowych i sprzedaży
 • Przygotowywanie, opracowywanie i realizacja materiałów marketingowych
 • Opracowywanie prezentacji ofert i portfolio,


Bieżąca obsługa administracyjno-prawna i funkcjonalność procesu sprzedaży:

 • Tworzenie schematów i obiegu raportów związanych z procesem,
 • Opracowywanie treści umów, aneksów, porozumień i innych dokumentów,
 • Przygotowanie zestawień inwestycji do aktów notarialnych: wyliczanie udziałów, czynszy.
 • Prowadzenie korespondencji seryjnej
 • Opracowywanie Cenników, planów sprzedaży- rozbudowane tabelki w exc.


Reprezentacja dewelopera w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

 • zawieranie umów: rezerwacji, deweloperskiej oraz przeniesienie własności,


W zakresie obsługi posprzedażowej m.in.

 • prowadzenie zestawień aktów notarialnych/umów przeniesienia własności dla ANR lub UM,
 • obsługa formalno - prawna na etapie rękojmi,
 • odbiory lokali w imieniu dewelopera,
 • organizowanie przekazania inwestycji administratorowi.